Barry Duong
<Finduong's Blog/>

<Finduong's Blog/>

Series

SwiftUI

Tổng hợp các bài viết và kiến thức mà mình đã học được với SwiftUI

Articles in this series

Tự học SwiftUI: Hướng dẫn khởi tạo project

Jul 5, 20212 min read

Để khởi tạo project SwiftUI, dưới đây là những yêu cầu bắt buộc mà bạn cần phải có: Macbook (hoặc máy Windows nhưng đã cài Hackintos). XCode (phiên bản mới nhất càng tốt vì SwiftUI được Apple hỗ trợ nhiều hơn, thời điểm khi mình viết bài này thì má...

Tự học SwiftUI: Hướng dẫn khởi tạo project